dissabte, 7 de febrer de 2015

La Fiscalia admet a tràmit la denúncia de CCOO PV per amiant al CEIP López Rosat


La fiscalia adverteix a l'Ajuntament de València i a la Conselleria d'Educació d'haver “desoït els avisos, de manera que no han pres cap mesura per a la retirada del material altament tòxic”

La FE CCOO PV exigeix a la Conselleria d'Educació la immediata retirada de les plaques de fibrociment instal·lades en el pati descobert i en el gimnàs, ja que aquestes podrien constituir un risc per a la salut no solament de la comunitat educativa sinó també dels veïns més propers.
El curs passat, en el mes de maig, la FE CCOO PV va visitar el Centre i va elaborar un informe posant de manifest el mal estat en el qual estaven les plaques de fibrociment després de més de quaranta anys sense que s'haja efectuat cap manteniment de les mateixes. Així mateix, sol·licitem a l'INVASSAT que avaluara la magnitud del risc, proposant-li una sèrie de mesures preventives encaminades a eliminar el probable risc per a la salut dels treballadors i treballadores.
Després de la resposta negativa de l'INVASSAT en el mes de gener d'aquest curs, es va presentar un informe de disconformitat al mateix i es va presentar denúncia davant la Fiscalia Provincial de València.
Ara la Fiscalia ha comunicat que s'obrin diligències de recerca penal i adverteix de manera literal que, “reiteradament, les autoritats corresponents de l'Ajuntament de València de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana han desoït els avisos, de manera que no han pres cap mesura de l'esmentat material en el centre”.

Sabem també que representants de la comunitat educativa del CEIP Blasco Ibañez de València van tenir aquesta setmana una reunió en Conselleria per a exigir dates concretes de la retirada de l'amiant també d'aquest col·legi.
La Federació d'Ensenyament de CCOO del PV des de fa molts anys venim denunciant que la Conselleria d'Educació ha d'inventariar els Centres que contenen amiant, valorar l'estat de conservació del mateix i procedir a la seua retirada progressivament en funció de la seua perillositat. L'alliberament d'aquestes fibres és un perill per a la salut del personal, de l'alumnat, del veïnatge i també per al medi ambient posat que és un residu summament contaminant.
Són ben coneguts i científicament irrefutables els danys a la salut que es poden derivar d'una exposició no controlada a fibres d'amiant per açò, des de la FE CCOO PV considerem que cal substituir-lo i per tant l'Administració ha d'intervenir retirant immediatament les plaques de fibrociment que contenen amiant, substituint-les per un altre material innocu per a la salut.
La FE CCOO PV, continua amb la campanya “Fibrociment?, NO gràcies!” juntament amb EUPV, que va aconseguir traure a la llum els més de 150 centres educatius amb amiant en el País Valencià, i també juntament amb FAPA-València entitat molt compromesa en aquesta problemàtica a través de les AMPAs de cada col·legi. Entre d'altres iniciatives s'han realitzat xarrades, concentracions i es treballa en xarxa amb aquest bloc.
L'objectiu últim és aconseguir que l'Administració elabore un catàleg de centres educatius públics amb fibrociment i amiants, un diagnòstic de la urgència de cada intervenció, un calendari d'intervencions i el pressupost associat necessaris per a procedir a la retirada total de l'amiant de les escoles del País Valencià.